Bir Aracı Olarak Sosyal Ağlar Bir Tasarım Chat unsuru

Bir Aracı Olarak Sosyal Ağlar Bir Tasarım Chat unsuru

Post modern yaşam pratiklerince şekillenen tercihler, beğeniler bireylerin zihinsel süreçlerine işlemektedir. Sanal evrende deneyimlenen simgelerle düşünme, hareket etme, ilişki kurma biçimleri dolayısıyla sosyal ağlar vazgeçilmezliklerini ilan etmektedir. Tüm iletişim tarzları sanal evrende yeniden kurularak toplumsal pratiklere yansıtılmakta, bu sembolik aktarım…